Suojaa SiKana - sika-ja siipikarjatilojen tautiriskienhallinnan kehittämishanke

Lisätietoja:

Hankejohtaja Ari Berg
Puh. 040 566 7328
ari.berg@ariberg.fi

Toteutusaika 1.5.2020-31.12.2022

 

 

Sika- ja siipikarjatuotantoa uhkaavat vakavat eläintaudit, joilta suojautumiseen on koronavirus-pandemian myötä herätty aiempaa aktiivisemmin. Poikkeuksellisessa tilanteessa Suomen Sikayrittäjät ry, Suomen Siipikarjaliitto ry ja Eläinten terveys ETT ry tiivistävät hankeyhteistyötä vakavien tautiuhkien hallitsemiseksi ja uusien toimintatapojen sekä yhteistyön kehittämiseksi.

 

Hankeidea on lähtenyt sika- ja siipikarjatilojen akuutista tarpeesta tilojen tautiriskienhallintakäytäntöjen vahvistamiseksi sekä uusien toimintatapojen löytämiseksi. Hankkeessa lisätään tuottajien, tiloilla työskentelevien henkilöiden ja eläinlääkäreiden tietoutta tarttuvista eläintaudeista ja niiden torjunnasta, jotta suomalaiset tuotantoeläimet pysyisivät terveinä. Lisäksi arvioidaan ja kehitetään tilojen tautisuojauksen tasoa ja hyödynnetään arvioinneista saatavia tai jo olemassa olevia tuloksia tautisuojauksen parantamiseen ja vertailuun pitopaikkojen välillä.

 

Hankkeen toimenpiteitä ovat koulutukset ja ohjemateriaalien tuottaminen tautisuojauksen tueksi. Pienryhmätoiminnan kautta tehdään tautisuojauksen tason arviointi, analysointi ja kehittäminen. Hanke on neljän ELY-keskusalueen ja kahden eri tuotantosuunnan välinen koulutushanke.

 

Hanke-alueena on Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Pirkanmaan ELY-keskusten alueet. Sika- ja siipikarjatuotanto on keskittynyt läntiseen Suomeen näiden ELY-keskuksien alueelle, jolla tuotetaan merkittävä osa suomalaisesta sian- ja siipikarjanlihasta sekä kananmunista: sianlihasta noin 60 %, broilerinlihasta noin 60 %, kalkkunanlihasta noin 70 % ja kananmunista noin 80 %.

 

 

Copyright Suomen Sikayrittäjät ry.  |  Tietosuojaseloste  |  Palvelun toteutus: JPmedia