Sähköinen esite

Onko sinulla kysymyksiä?

Villisianmetsästyksen aktivointihanke

Villisianmetsästyksen aktivointihanke

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Ari Berg
puh. 040 566 7328
ari.berg@ariberg.fi

Suomen Sikayrittäjät ry maksaa avustusta villisianmetsästäjille afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi

Suomen Sikayrittäjät ry maksaa metsästysseuroille toiminta-avustusta Suomessa pyydetyistä villisioista. Tuen taustalla on sikayrittäjien huoli afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisestä. Tuella halutaan kannustaa metsästäjiä kotimaisen villisikakannan nykyistä tehokkaampaan rajoittamiseen. Tuen lisäksi metsästäjä voi edelleen saada korvauksen Ruokavirastolle lähetetyistä villisikanäytteistä.

Raha kohdennetaan metsästysseuroille toiminta-avustuksena, jossa otetaan huomioon villisian metsästyksessä onnistuminen. Seuratoiminta-avustusta on maksettu 1.4.2017 alkaen Ruokavirastoon (ent. Evira) saapuneiden ASF-tutkimustodistusten perusteella.

Sikayrittäjien yhdestä eläimestä maksama avustus on 185 euroa 1.11.2023 alkaen. Aikaisemmin toiminta-avustusta on maksettu yhdestä eläimestä 137 euroa (100 euroa 1.3. - 31.12.20 ja sitä aiemmin 90 euroa).

Ruokavirasto (ent. Evira) on vuodesta 2014 lähtien maksanut näytepalkkiota metsästetyistä tai kuolleena löydetyistä luonnonvaraisista villisioista. Jokaisesta afrikkalaisen sikaruton tutkimuksiin lähetetystä villisikanäytteestä maksetaan 40 euroa. Naaraspuolisesta villisiasta maksetaan näytelähetyspalkkio korotettuna 60 eurolla, jos mukaan on liitetty villisiasta otettu kohtunäyte.

Luonnonvarakeskus Luke kerää villisikanaaraiden kohtuja villisikojen kannanarviointitutkimuksia varten. Ruokavirasto maksaa naaraspalkkion myös niistä villisioista, joiden kohtu on toimitettu Lukeen, jos villisian muut näytteet on toimitettu Ruokavirastoon.

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on sikojen ja villisikojen vakava verenvuotokuumetauti ja yksi vakavimmista sikataloutta uhkaavista taudeista Euroopassa. Tauti on levinnyt luonnonvaraisten villisikojen välityksellä ja ihmisen toiminnan kautta Suomen lähialueille Venäjälle ja Baltiaan. Taudin leviäminen maahan olisi merkittävä takaisku suomalaisen sianlihan viennille. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Ari Berg, Suomen Sikayrittäjät ry, p. 040 566 7328, ari.berg(at)ariberg.fi
ylitarkastaja Miia Kauremaa, Ruokavirasto, p. 0400 318510, miia.kauremaa(at)ruokavirasto.fi

Näytteiden lähetys

Huomioithan, että lähetysohjeet ovat muuttuneet! 4.9.2023 alkaen näytteitä voi lähettää vain Postin kautta.

Voimassa olevat näytteenotto- ja näytteiden lähetysohjeet löydät Ruokaviraston sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/elaintautitutkimukset/naytteenotto-ohjeet/villisika/

Toiminta-avustusta maksetaan Suomessa pyydetyistä villisioista, joista on lähetetty ASF-tutkimusnäytteet Ruokavirastoon.

Ilmoita tutkimuslähetteessä avustuksen saavan metsästysseuran nimi sekä anna lupa tutkimustodistuksen kopion lähettämiseen Sikayrittäjillle.

Maksua varten tulee lisäksi lähettää Sikayrittäjille sähköpostitse osoitteeseen ari.berg@ariberg.fi metsästysyhdistyksen tiedot: yhdistyksen nimi, yhteyshenkilö, puhelinnumero ja seuran tilinumero.

Toiminta-avustuksen maksaminen

Toiminta-avustuksia maksetaan metsästysseuroille 2–3 kertaa vuodessa.

Seuratoiminta-avustuksen saamiseksi villisikanäytteiden näytelähetteeseen tulee kirjata tuen saavan metsästysseuran nimi ja lisäksi metsästysseuran tulee toimittaa Sikayrittäjille metsästysseuran nimi, yhteyshenkilö sekä puhelinnumero ja tilitiedot osoitteeseen ari.berg@ariberg.fi.

Ruokaviraston lähetelomakkeessa on kohta, jossa metsästäjä tai metsästysseura hyväksyy, että kopio tutkimustodistuksesta lähetetään Suomen Sikayrittäjät ry:lle. Myös niistä ASF–näytelähetyksistä, jotka on lähetetty vanhoilla lähetteillä ja lähetteeseen on merkitty tieto metsästysseurasta ja Suomen Sikayrittäjien toiminta-avustuksesta, lähetetään tutkimustodistus Suomen Sikayrittäjille ja maksetaan toiminta-avustus.

Niistä näytelähetyksistä, joiden lähetteissä ei ole suostumusta tutkimustodistuksen lähettämiseen tai mainintaa seuratuesta, ei lähetetä tutkimustodistusta Suomen sikayrittäjille. Metsästysseurat voivat kuitenkin hakea seuratukea lähettämällä kopion metsästäjälle tai metsästysseuralle lähetetystä tutkimustodistuksesta Suomen sikayrittäjille.

Evästeet