Villisianmetsästyksen aktivointihanke

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Ari Berg
puh. 040 566 7328
ari.berg@ariberg.fi

 

 

OHJE AVUSTUKSEN SAAMISEKSI:

 

- Lähetä näyte kaadetusta villisiasta tutkittavaksi Ruokavirastolle ja ilmoita tutkimuslähetteessä avustuksen saavan metsästysseuran nimi sekä anna lupa tutkimustodistuksen kopion lähettämiseen Sikayrittäjillle

 

- Lähetä sähköpostitse Sikayrittäjille osoitteeseen ari.berg@ariberg.fi metsästysseuran tiedot:

 

          * yhteystiedot: postiosoite, yhteyshenkilö, puhelinnumero, seuran tilinumero

 

- Sikayrittäjät maksaa avustuksen metsästysseuroille 2- 3 kertaa vuodessa, 137 euroa jokaisesta 1.1.2021 alkaen kaadetusta villisiasta, josta on lähetetty näyte Ruokavirastoon tutkittavaksi. 

(Avustus on ollut 100 euroa 31.12.2020 saakka ja 90 euroa 29.2.2020 saakka.)

 

 

Ruokavirasto on julkistanut ohjeet salliiksi saadun villisian ruhon käsittelyyn. Tutustu ohjeisiin huolella. 

 

 

Suomen Sikayrittäjät ry maksaa avustusta villisianmetsästäjille afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi

 

Suomen Sikayrittäjät ry maksaa metsästysseuroille toiminta-avustusta Suomessa pyydetyistä villisioista. Tuen taustalla on sikayrittäjien huoli afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisestä. Tuella halutaan kannustaa metsästäjiä kotimaisen villisikakannan nykyistä tehokkaampaan rajoittamiseen. Tuen lisäksi metsästäjä voi edelleen saada korvauksen Ruokavirastolle lähetetyistä villisikanäytteistä.

 

Raha kohdennetaan metsästysseuroille toiminta-avustuksena, jossa otetaan huomioon villisian metsästyksessä onnistuminen. Seuratoiminta-avustusta on maksettu 1.4.2017 alkaen Ruokavirastoon (ent. Evira) saapuneiden ASF-tutkimustodistusten perusteella.

 

Sikayrittäjien yhdestä eläimestä maksama avustus on 137 euroa (100 euroa 1.3. - 31.12.20 ja sitä aiemmin 90 euroa). 

 

Ruokavirasto (ent. Evira) on vuodesta 2014 lähtien maksanut näytepalkkiota metsästetyistä tai kuolleena löydetyistä luonnonvaraisista villisioista. Jokaisesta afrikkalaisen sikaruton tutkimuksiin lähetetystä villisikanäytteestä maksetaan 40 euroa. Naaraspuolisesta villisiasta maksetaan näytelähetyspalkkio korotettuna 60 eurolla, jos mukaan on liitetty villisiasta otettu kohtunäyte. 

 

Luonnonvarakeskus Luke kerää villisikanaaraiden kohtuja villisikojen kannanarviointitutkimuksia varten. Ruokavirasto maksaa naaraspalkkion myös niistä villisioista, joiden kohtu on toimitettu Lukeen, jos villisian muut näytteet on toimitettu Ruokavirastoon.

 

Maa- ja metsätalousministeriö on aikaisemmin kertonut muista valmisteilla olevista toimenpiteistä taudin torjumiseksi. Lisäksi Euroopan unioni rahoittaa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa jäsenmaissa muun muassa tiedotusta ja tautiseurantaa tukemalla.

 

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on sikojen ja villisikojen vakava verenvuotokuumetauti ja yksi vakavimmista sikataloutta uhkaavista taudeista Euroopassa. Tauti on levinnyt luonnonvaraisten villisikojen välityksellä ja ihmisen toiminnan kautta Suomen lähialueille Venäjälle ja Baltiaan. Taudin leviäminen maahan olisi merkittävä takaisku suomalaisen sianlihan viennille. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen.

 

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Ari Berg, Suomen Sikayrittäjät ry, p. 040 566 7328, ari.berg(at)ariberg.fi
ylitarkastaja Miia Kauremaa, Ruokavirasto, p. 0400 318510, miia.kauremaa(at)ruokavirasto.fi


Copyright Suomen Sikayrittäjät ry.  |  Tietosuojaseloste  |  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet