Sähköinen esite

Onko sinulla kysymyksiä?

Ajankohtaista

Suomen Sikayrittäjät ry:n ajankohtaisia tiedotteita.

Suomen Sikayrittäjät ry.

Suomen Sikayrittäjät on sikatalouteen erikoistunut valtakunnallinen toimija, joka tuo nopeasti esille alan yhteisen näkemyksen sikayrittäjiä koskevissa asioissa.

Yhdistys on saavuttanut merkittävän edunvalvojan ja asiantuntijaroolin kaikkea sikataloutta koskevassa päätöksenteossa ja toiminnassa.

Tavoitteenamme on olla mukana rakentamassa sikataloudelle toimintaympäristöä, jossa kestävä ja pitkäjänteinen yrittäminen on kannattavaa ja tarkoituksenmukaista koko maassa. Tärkeimmiksi tavoitteiksi on asetettu suomalaisen sianlihatuotannon kannattavuuden turvaaminen sekä kotimaisuuden arvon säilyttäminen kuluttajien keskuudessa.

Sikayrittäjien esitteen kansikuva

Sikarutto esitteen kansikuva

Hankkeet

Suomen Sikayrittäjät ry on ollut pitkään aktiivinen hanketoimija. Hallinnoimillamme hankkeilla on pystytty ennakoivasti huomioimaan toimintaympäristön kehittämistarpeita.

Evästeet