Sähköinen esite

Onko sinulla kysymyksiä?

Sikojen merkintää koskevassa lainsäädännössä muutoksia

Sikojen merkintää koskevassa lainsäädännössä muutoksia

27.04.2023 Suomen Sikayrittäjät ry.

21.4.2023 lähtien syntyneiden porsaiden merkitsemiseen käytettävien korvamerkkien tulee olla Ruokaviraston hyväksymiä.

Kaikki sikaeläimet (ml. villisika ja minisika) on merkittävä syntymäpitopaikassa joko tatuoinnilla,  tavanomaisella korvamerkillä tai elektronisella korvamerkillä viimeistään 9 kuukauden kuluessa syntymästä.  Merkitsemiseen käytetään syntymäpitopaikan merkintätunnusta. Jos sikaeläin kuuluu hyväksyttyyn tuotantoketjuun, se merkitään ennen siirtämistä tuotantoketjun ulkopuolelle, kuitenkin viimeistään 9 kuukauden kuluessa syntymästä. Tällöin merkitsemiseen käytetään sian silloisen sijainnin perusteella olevaa pitopaikan merkintätunnusta. Huom! Merkitsemisen ikäraja koskee 21.4.2021 lähtien syntyneitä sikoja. 

Mikäli merkinnässä käytetään tatuoinnin sijaan korvamerkkejä, tulee niiden olla Ruokaviraston hyväksymiä 21.4.2023 lähtien ja niitä tulee käyttää siitä päivästä lähtien syntyneille sikaeläimille. Korvamerkkeihin painatetaan FI tunnuksellinen pitopaikan merkintätunnus, joka ilmoitetaan korvamerkkien tilauksen yhteydessä. Sikaeläimille, jotka ovat syntyneet ennen 21.4.2023, on mahdollista käyttää korvamerkkejä, joita ei ole Ruokaviraston toimesta hyväksytty käytettäväksi sikojen viralliseen tunnistamiseen.

Ruokaviraston hyväksymiä korvamerkkejä  on mahdollista tilata jatkossa Ruokaviraston sikarekisterin asiakaspalvelusta sekä myöhemmin myös tilauslinkin kautta

Lisätietoa Ruokaviraston sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elaintenpito-tunnistaminen-ja-rekisterointi/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/siat/

Evästeet