Sähköinen esite

Onko sinulla kysymyksiä?

Suojaa SiKana - sika-ja siipikarjatilojen tautiriskienhallinnan kehittämishanke

Suojaa SiKana - sika-ja siipikarjatilojen tautiriskienhallinnan kehittämishanke

Hankejohtaja
Ari Berg
Puh. 040 566 7328
ari.berg@ariberg.fi

Projektipäällikkö
eläinlääkäri Kati Näsärö
Puh. 050 347 2852
kati.nasaro@sikayrittajat.fi

Hanketoiminta on päättynyt. Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille!

Toteutusaika 1.5.2020-31.3.2024

HANKKEEN ESITTELYVIDEO
Katso hankkeen esittelyvideo tästä.

Onko tilasi tautisuojaus kunnossa? Tule mukaan kehittämään tilakohtaista tautisuojausta. Sika- ja siipikarjatuottajille suunnatussa hankkeessa keskitytään tilatason toimiin eläintautien leviämisen estämiseksi. Kahden merkittävän kotimaisen kotieläintuotannonalan hankeyhteistyö mahdollistaa voimavarojen ja osaamisen tehokkaan hyödyntämisen.

Suomessa on pitkään ollut hyvä sikojen ja siipikarjan tautitilanne. Suomalaista kotieläintuotantoa uhkaavat kuitenkin uudet vakavat eläintaudit, kuten afrikkalainen sikarutto (ASF) ja korkeapatogeeninen lintuinfluenssa (HPAI). Samaan aikaan ympäristöperäiset salmonellatartunnat ovat lisääntyneet suomalaisilla sika- ja siipikarjatiloilla. Salmonellatapaukset osoittavat, että tilojen tautisuojauskäytännöt eivät ole riittävällä tasolla. Puutteellinen tautisuojaus mahdollistaa niin vakavien eläintautien kuin muiden merkittävien taudinaiheuttajien leviämisen tiloille.

Hyvän tautitilanteen säilyminen suomalaisilla tiloilla ei ole itsestään selvää vaan se vaatii jatkuvia toimia uusien tartuntojen estämiseksi. Tähän tarpeeseen ovat vastanneet Suomen Sikayrittäjät ry, Suomen Siipikarjaliitto ry ja Eläinten terveys ETT ry uudella hankkeellaan. Suojaa SiKana on sika- ja siipikarjatilojen tautisuojauksen kehittämishanke, jonka rahoittaja on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020.

Kyseessä on tuottajille ja muille tiloilla toimiville suunnattu koulutushanke. Järjestämme kaikille tuotantoaloille yhteisiä ja tuotantosuuntakohtaisia koulutuksia, jotka ovat suunnattu sika-, broileri-, kalkkuna- ja kananmunatuottajille. Tilakohtaisen tautisuojauksen kehittämiseksi järjestämme pienryhmätoimintaa ja tilakäyntejä. Hankkeen projektipäällikkönä toimii eläinlääkäri Kati Näsärö, joka vastaa koulutusten järjestämisestä ja tilakäyntien toteuttamisesta. Hankkeen toiminnassa käytämme kattavasti etäkoulutuksen ja -neuvonnan välineitä. Teemme yhteistyötä muiden käynnissä olevien tautisuojaushankkeiden kanssa.

Hanke toteutetaan Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Pirkanmaan ELY-keskusten alueella. Hankealueella tuotetaan merkittävä osa suomalaisesta sian- ja siipikarjanlihasta sekä kananmunista: sianlihasta noin 60 %, broilerinlihasta noin 60 %, kalkkunanlihasta noin 70 % ja kananmunista noin 80 %. Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun.

Sika- ja siipikarjatuotantoa uhkaavat vakavat eläintaudit, joilta suojautumiseen on koronavirus-pandemian myötä herätty aiempaa aktiivisemmin. Poikkeuksellisessa tilanteessa Suomen Sikayrittäjät ry, Suomen Siipikarjaliitto ry ja Eläinten terveys ETT ry tiivistävät hankeyhteistyötä vakavien tautiuhkien hallitsemiseksi ja uusien toimintatapojen sekä yhteistyön kehittämiseksi.

Hankeidea on lähtenyt sika- ja siipikarjatilojen akuutista tarpeesta tilojen tautiriskienhallintakäytäntöjen vahvistamiseksi sekä uusien toimintatapojen löytämiseksi. Hankkeessa lisätään tuottajien, tiloilla työskentelevien henkilöiden ja eläinlääkäreiden tietoutta tarttuvista eläintaudeista ja niiden torjunnasta, jotta suomalaiset tuotantoeläimet pysyisivät terveinä. Lisäksi arvioidaan ja kehitetään tilojen tautisuojauksen tasoa ja hyödynnetään arvioinneista saatavia tai jo olemassa olevia tuloksia tautisuojauksen parantamiseen ja vertailuun pitopaikkojen välillä.

Hankkeen toimenpiteitä ovat koulutukset ja ohjemateriaalien tuottaminen tautisuojauksen tueksi. Pienryhmätoiminnan kautta tehdään tautisuojauksen tason arviointi, analysointi ja kehittäminen. Hanke on neljän ELY-keskusalueen ja kahden eri tuotantosuunnan välinen koulutushanke.

Hanke-alueena on Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Pirkanmaan ELY-keskusten alueet. Sika- ja siipikarjatuotanto on keskittynyt läntiseen Suomeen näiden ELY-keskuksien alueelle, jolla tuotetaan merkittävä osa suomalaisesta sian- ja siipikarjanlihasta sekä kananmunista: sianlihasta noin 60 %, broilerinlihasta noin 60 %, kalkkunanlihasta noin 70 % ja kananmunista noin 80 %.

Logo Logo

 

Evästeet