Sähköinen esite

Onko sinulla kysymyksiä?

Villisikakannan ASF-riskiä pienentävä kehittämishanke

Villisikakannan ASF-riskiä pienentävä kehittämishanke

Hankejohtaja Ari Berg
ari.berg@ariberg.fi
puh. 040 566 7328

Projektipäällikkö
eläinlääkäri Kati Näsärö
kati.nasaro@fimnet.fi
puh. 050 347 2852

» Selaa esitettä

Hankkeen keskeisimpinä toimenpiteinä on ASF-taudin villisikakantaan leviämisen riskeistä tiedottaminen ja villisikakannan hillitsemistä lisäävien käytännön toimien edistäminen sekä koordinointi. Hankkeessa korostuu alueellinen kenttätyö villisikojen metsästyksen tukemiseksi ja koordinoimiseksi yhdessä alueen metsästysseurojen ja riistahallinnon kanssa.

Toteutusaika 1.4.2022-31.10.2023

Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö

Evästeet